Issa li s-sħana x’l-aħjar tlibbes lit-tarbija f’daż-żmien?

Għal poplu li jgħix f’pajjiż sħun, vera nħobbu nkebbu lit-tfal tagħna f’balla ħwejjeġ. Imma x’suppost inlibbsuhom lit-trabi? Qabla tkellmet ma’ Buzymummy u tatna ftit pariri dwar kif se nindunaw humiex imlibbsin iżżejjed Wieħed għandu jżomm f’rasu li t-tarbija se tibki jekk hi skomda u hemm tendenza li iktar tibki meta tħoss is-sħana milli l-bard. Ta’…